Kuratorka - zakończenie (24-26.09.2010)Komunikat z XXXVI Jeleniogórskiego Rajdu Młodzieży Szkolnej
„Lwówek Śląski 2010”
W dniach 24- 26 IX 2010 odbył się XXXVI Rajd, który po raz
pierwszy w swojej długiej historii zawitał aż do odległego
od gór Lwówka Śląskiego. Lokalizacja, taka atrakcyjna
krajoznawczo, powodowała jednak rozliczne kłopoty, przede wszystkim
z układaniem tras wędrówki rajdowej. Baza noclegowa, z której
najczęściej korzystamy, czyli szkolne schroniska młodzieżowe, znajduje się w dosyć odległym od Lwówka Śl. położeniu.
Poza tym trzeba było,
realizując trasy wędrówki na terenie Kotliny Jeleniogórskiej
i otaczających ją gór, zapewnić na zakończenie dojazd do dosyć
odległej mety i powrót z niej. Spróbowano załatwić
transport na zakończenie najbardziej atrakcyjnym środkiem lokomocji,
bo pociągiem jadącym jedną z najciekawszych tras w Polsce
(trzy tunele, most nad jeziorem).
Starosta Lwówecki p. Artur Zych, załatwił w PKP specjalny pociąg
na niedzielę (26 IX). Na tydzień przed imprezą dyrekcja kolei
dolnośląskich w Legnicy wycofała się z umowy, tłumacząc się awarią
dwóch szynobusów (okazało się potem, że nadal jeździły
do 26 IX włącznie). Awaryjnie załatwiono przewóz autobusami
miejskimi MZK z Jeleniej Góry. Było mniej atrakcyjnie widokowo,
ale za to taniej, bo za tyle co pociąg, ale z darmowym dla
rajdowiczom powrotem do Jeleniej Góry.
Nie ominęły nas również kłopoty kryzysowego roku 2010.
Dwóch głównych sponsorów (WFOŚiGW oraz UM Jelenia Góra) wycofało się
całkowicie z finansowania Rajdu, co oznaczało obcięcie budżetu
Rajdu o 1/3. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
władz samorządowych i oświatowych oraz działaczy turystycznych
środowiska lwóweckiego, a także innych przyjaciół imprezy udało
się te niemałe trudności jakoś pokonać, a w dodatku w miarę
łaskawa okazała się aura, pozwalając przez
dwa pierwsze dni na swobodną wędrówkę.
Tylko trzeci dzień był na miarę tegorocznej
mało ciekawej pogody, co jednak udało się pokonać
dzięki wielkiemu zaangażowaniu
gospodarzy zakończenia, czyli Zespołowi Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim. Szczególne słowa
podziękowania należą się dyrektorowi Szkoły
p. Tomaszowi Przybyło, za jego wielką sprawność
organizacyjną i zrozumienie sytuacji.
Z pewnością nie bez znaczenia było to, że sam jest od wielu lat czynnym i wysokokwalifikowanym turystą.
W tegorocznym Rajdzie na 9 trasach wędrowało 39 drużyn
z 357 uczestnikami, z czego 40
to nauczyciele- opiekunowie ( w ub. roku odpowiednio 39, 342, 39).
Na niektórych trasach zanotowano pojedyncze wolne miejsca
(trasy nr 1, 4, 7, 8, 9) powstałe
w większości po nagłej rezygnacji drużyn.
Bazę noclegową stanowiły w ogromniej większości
szkolne schroniska młodzieżowe
obu powiatów: jeleniogórskiego (Bukowiec, Karpacz, Michałowice,
Szklarska Poręba) i lwóweckiego (Kamień, Łupki, Maciejowiec).
Poza tym po jednym noclegu
służyły rajdowiczom : Karkonoska Baza Harcerska
w Przesiece i Bursa nr 1 w Jeleniej Górze.
Wszędzie przyjmowano turystów bardzo gościnnie
i serdecznie, a na szczególne słowa uznania
zasłużyła już kolejny rok dyrektor
SSM „Liczyrzepa” w Karpaczu p. Małgorzata Bugajny.
Przejazdy regulaminowe na trasach, tzw. aut.,
zrealizowano w tym roku na trasie
nr , dzięki sponsoringowi Miasta i Gminy Mirsk.
Bardzo za to dziękujemy.

Pozostałe, w dniu 26 IX, a także dojazd i powrót z Lwówka Śl.
opłacono z funduszy Rajdu.
Gospodarze zakończenia (ZSOiZ), pod kierunkiem
dyrektora mgr Tomasza Przybyło,
dali sobie bardzo dobrze radę z organizacją wszystkich prac.
Podziwu godne było bardzo szerokie zaangażowanie w tych
działaniach dużego grona nauczycieli,
pracowników administracyjno - usługowych, a także uczniów.
Dodać trzeba, że młodzież nie tylko pomagała w wielu pracach,
ale urozmaiciła, oczekującym na uroczystość
zakończenia Rajdu, czas prezentując ciekawy program wokalny
- piosenki o tematyce turystycznej.
Pomoc miejscowych władz była znacząca.
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
zasponsorowało przejazdy do Lwówka Śl., a także ufundowało
liczne materiały krajoznawcze.
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śl. uraczył
wszystkich znakomitą grochówką z wkładką,
zaś dzięki pomocy rodziców zorganizowano
tradycyjne spotkanie porajdowe, z kawą,
herbatą i mnóstwem doskonałych ciast domowych.
Uroczyste zakończenie odbyło się w dużej,
ładnie przygotowanej sali sportowej.
Za względu na pogodę wszystkie inne zajęcia
odbywały się w gmachu szkolnym,
m.in. każda trasa otrzymała do swojej
dyspozycji jedną izbę lekcyjną
(znakomite rozwiązanie!). W uroczystym zakończeniu,
które odbyło się niemal planowo,
bo o 13:20, wzięli udział, oprócz licznych radowiczów
i organizatorów, zaproszeniu goście.
Z dwóch honorowych patronów Rajdu obecny był
Starosta Lwówecki Artur Zych.
Wśród gości byli: Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śl.
Ludwik Kaziow, Nadleśniczy Tadeusz Łozowski,
Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiat Lwóweckiego
Eugeniusz Ścigan, Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Lwówku Śl. Jerzy Pawłusiow,
przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego
ZNP Jan Smolira. Współorganizatora Rajdu
- Zarząd Okręgu LOP w Jeleniej Górze
reprezentowali - skarbnik Irena Sokołowska,
członek ZO Piotr Norko, prezesi Oddziałów
terenowych Mariola Kotowicz (Gryfów Śląski),
Marek Łabędź (Zgorzelec) oraz
członek Komisji Rewizyjnej Okręgu Beata Szyłejko.
Bratnią organizację PTTK reprezentowali działacze
lwóweccy z prezesem Wojciechem Królem.
Głównego organizatora Rajdu, czyli Zarząd Oddziału
„Ziemi Jeleniogórskiej” reprezentowali:
wiceprezesi Krzysztof Raczek i Elżbieta Krausiewicz, skarbnik Czesława Stawska,
członkowie ZO - Marek Bergtraum, Mariola Kotowicz
i Marek Łabędź, członkowie Komisji
Rewizyjnej - Małgorzata Polańska i Mirosław Kobiałka
oraz członek Sądu Koleżeńskiego
Małgorzata Krzyżak. Współpracujące Oddziały PTSM
reprezentowali: Tadeusz Prawelski
(prezes ZO PTSM Zgorzelec i skarbnik Zarządu Okręgu
Dolnośląskiego PTSM) i Paweł Kasprzyk
(wiceprezes ZO PTSM w Kamiennej Górze i sekretarz ZOD PTSM).
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im.
St. Marusarza w Miłkowie Jolanta Krawiec
zaprosiła wszystkich rajdowiczów i organizatorów do
swojej szkoły na XXXVII edycję Rajdu w 2011r.

OFICJALNE WYNIKI RAJDU
Trasa nr 1 (3 dniowa) Kierownik Tadeusz Prawelski,
z-ca Anastazja Rams. Wyniki:
Gimazjum Nr 1 w Zgorzelcu (190 pkt), Gim. nr 1 w Bogatyni
- SKKT(175), Gim. nr 1
w Bogatyni (173), Gim. w Jeżowie Sudeckim (170);
Trasa nr 2 (3 dniowa, ochrony przyrody)Kierownik Piotr Norko,
z-ca Aldona Hormańska – Laskowska
Wyniki: Gimnjazum przy ZSO nr 1 w Jeleniej Górze (191),
Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim „EKOGRYFIKI” (164)
- Opiekun Mariola Kotowicz, Gim. w Jerzmankach
(162), SP w Jeżowie Sudeckim (153); Trasa nr 3
(3 dniowa) Kierownik Marek Bergtraum,
z-ca Wojciech Król.Wyniki: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Lwówku Śląskim (190) - Opiekun Tomasz Przybyło,
I LO Jelenia Góra (183), Gim. Zawidów (178), ZSOiT Jelenia Góra (167),
SOSW (dla dzieci słabo słyszących) Szczecin (160);
Trasa nr 4 (3 dniowa) Kierownik Małgorzata Polańska,
z-ca Mirosław Andrzejewski.
Wyniki: Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim (187)
- opiekun Tadeusz Deptuła,
Gim. Lubawka (184), ZS Elektron Jelenia Góra (168),
Gim. Chełmsko Śląskie (160);
Trasa nr 5 (3 dniowa) Kierownik Marek Dąbek,
z-ca Krzysztof Król. Wyniki: SKKT „Agat”
Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych (182)
- opiekun Anna Pelc, ZSO Kowary (174),
Gim. Sulików (155), SP Sulików (146);
Trasa nr 6 (2 dniowa) Kierownik Krzysztof Walusiak, z-ca Anna Walusia.
Wyniki: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim (178)
- opiekun Maciej Szczerepa,
SP 1 Bogatynia (173), SP i Gim. Mysłakowice (146),
SP Podgórzyn (142), SP Ścięgny (127);
Trasa nr 7 (2 dniowa dziecięca) Kierownik Waldemar Andryszak,
z-ca Radosław Iwaniec,
SP 6 Jelenia Góra- Cieplice (191), SP Opolno (184),
SKKT SP Świeradów Zdrój (178),
SP 1 Piechowice (169), SP 3 Kowary (156);
Trasa nr 8 (3 dniowa, dziecięca) Kierownik Maria Drozd,
z-ca Marek Rybczyński.
Wyniki: Szkoła Podstawowa w Miłkowie (195), SP Opolno (184),
Szkoła Podstawowa nr 2
w Lwówku Śląskim (179) – opiekun Krzysztof Marecki,
KTP „NIUTEK”, Szkoła Podstawowa
nr 2 Lwówek Śląski (168) – opiekun Mirosław Kobiałka;
Trasa nr 9 (3 dniowa) Kierownik Tomasz Karpiszyn, z-ca Paweł Idzik.
Wyniki: SKKT „Świeradowskie Orły” Gimnazjum Świeradów Zdrój (194,4)
- opiekun Teresa Fierkowicz,
InO TOP PTSM Zgorzelec (169,2), ZSO Szklarska Poręba (160,4),
SKKT Wleń (135,6);

KONKURSY WYRÓŻNIONE NAGRODAMI
Konkurs ochrony przyrody na trasie nr 2 (grupy 3 osobowe)
1. Gim. przy ZSO nr 1 w Jeleniej Górze, 2. SP Jeżów Sud.,
3 SP Gryfów Śl.;
Marsz na orientacje na trasie nr 9 (grupy 2 osobowe)
1. „Świeradowskie Orły”, 2. InO TOP PTSM Zgorzelec,
3. ZSO Szklarska Poręba;
Konkursy krajoznawcze na trasach dziecięcych
nr 7 i 8 (grupy 3 osobowe)
Trasa nr 7 1. SP 6 Jelenia Góra- Cieplice, 2. SP Opolno,
3. SKKT Świeradów Zdrój;
Trasa nr 8 1. SP Opolno, SP Miłków, SP 2 Lwówek Śl.;

NAGRODY GŁÓWNE (przechodnie) XXXVI RAJDU
- w grupie tras dziecięcych PUCHAR Zarządu
Okręgu Dolnośląskiego ZNP
Szkoła Podstawowa w Miłkowie- po raz drugi
(opiekun Urszula Jaskółowska)
- w grupie szkół podstawowych PUCHAR Naczelnika
Wydz. Ośw. i Wych. w Jel. Górze
Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplice-
po raz drugi (opiekun Hanna Niespodziewany)
- w grupie szkół gimnazjalnych PUCHAR Komandora Rajdu
SKKT „Świeradowskie Orły” Gimnazjum w Świeradowie Zdroju
- po raz pierwszy (opiekun Teresa Fierkowicz)
- w grupie szkół ponadgimnazjalnych PUCHAR Starosty Jeleniogórskiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim
- po raz pierwszy (opiekun Tomasz Przybyło)

NAGRODY JEDNORAZOWE
- Puchar Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP
(Jan Smolira) - Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących
w Szczecinie (opiekun Dominika Wierzbicka)
- Nagroda książkowa Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski dla najlepszego znawcy
tematyki krajoznawczej Lwówka Śląskiego - Amanda
Kleinschmidt z SP 1 w Bogatyni
- Nagroda Komandora Rajdu dla projektantki znaczka rajdowego
- Agnieszka Treter- Kłyszyńska z Piechowic
W sztabie Rajdu pracowali:
Sekretarze: Irena Sokołowska, z-cy: Małgorzata Krzyżak,
Elżbieta Kasprzyk, Elżbieta
Krausiewicz, a w okresie przedrajdowym Anna Walusia;
Skarbnik: Czesława Stawska;
Wicekomandorzy Rajdu: Paweł Kasprzyk, Krzysztof Raczek, Wiesław Polański;
Punktacje GOT na trasy opracował:
Paweł Kasprzyk, część Anna Walusiak, pytania
z ochrony przyrody ułożył Piotr Norko,
całość programu InO opracował Tomasz Karpiszyn;
Całością kierował i program Rajdu, łącznie
z pytaniami i opisami tras wykonał Zdzisław Gasz.
Do zobaczenia na szlakach turystycznych
i na XXXVII Rajdu „Miłków 2011”.
Komandor Rajdu
Prezes ZO PTSM i ZO LOP
Zdzisław Gasz


SPONSORZY I DARCZYŃCY XXVI RAJDU
- Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze;
- Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim;
- Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim;
- Nadleśnictwo w Lwówku Śląskim;
- Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” PTSM w Jeleniej Górze;
- Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze;
- Zarządy Oddziałów PTTK w:
Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze,
Ziemi Lwóweckiej w Lwówku Śląskim;
- Urząd Miasta i Gminy w Mirsku;
- Urząd Gminy w Kamiennej Górze;
- Urząd Miasta w Lubawce;
- Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN
w Szklarskiej Porębie;
- Sponsorzy prywatni:
Teresa Materny - Jelenia Góra,
Maciej Stanisz - Piechowice,
Tomasz Karpiszyn - Lwówek Śląski.