Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Zaproszenie na spotkanie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
we Lwówku Śląskim

ul. Henryka Brodatego 1

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
we Lwówku Śląskim serdecznie zapraszają na spotkanie, podczas którego przedstawimy Państwu ofertę edukacyjną naszej szkoły. Spotkanie odbędzie się dnia 19 kwietnia 2012 roku
o godzinie 1700 w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
we Lwówku Śląskim.

Liczymy na Państwa obecność. Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

we Lwówku Śląskim

Uwaga!! Gość specjalny - Pavarotti

SPOTKANIE Z SYBIRAKAMI

Dnia 17 kwietnia b.r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z dr. Zbigniewem Tomaszewskim, człowiekiem, który w czasie wojny został przymusowo przesiedlony na Syberię. Pan Tomaszewski jest autorem książki „Gdzie się kończą szerokie tory i nadzieje”, która dokładnie opisuje ten bardzo ciężki okres oraz okrucieństwo, z jakim musieli zmierzyć się Polacy. Na spotkaniu obecny był również pan Aleksander Hreczecha , członek Związku Sybiraków.

Uczniowie przez dwie godziny lekcyjne uczestniczyli w wykładzie, który obejmował przedmowę samego autora książki oraz trzy filmy opowiadające o Polakach na Syberii w przeszłości i teraźniejszości. Wyświetlenie tych poruszających materiałów miało za zadanie uwrażliwić współczesną młodzież na okrucieństwo, jakie zostało zadane naszym rodakom. Panowie Tomaszewski i Hreczecha wspominali o tym, by nie zapominać o tych przerażających wydarzeniach i mieć świadomość, co tak naprawdę stało się kilkadziesiąt lat temu na tych mroźnych i przesiąkniętych polską krwią terenach.

Luiza Wojnarowska

WYCIECZKA DO MYŚLIBORZA

Dnia 30 marca 2012 r. klasy IB, IIB, część klasy IA i IIE pojechały  na wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Wyjazd został zorganizowany przez p. V.  Półćwiartek w ramach edukacji ekologicznej.


Na miejscu podzieliliśmy się na trzy grupy i poszliśmy na zajęcia. Mieliśmy okazję własnoręcznie zrobić i ozdobić farbami papier czerpany. W czasie przerw był czas na zwiedzanie ośrodka i zjedzenie posiłków. W pracowni chemicznej wykrywaliśmy składniki pokarmowe tj. cukry, białka i tłuszcze. Do probówek dodawaliśmy różne odczynniki i na podstawie wyników wyciągaliśmy wnioski o składzie próbki. Na zajęciach w pracowni ekologicznej mogliśmy obserwować tkanki roślinne, sporządzać preparaty.
Wyjazd będziemy miło wspominać, ponieważ nie tylko dowiedzieliśmy się wiele ciekawych i przydatnych rzeczy, ale również dobrze się bawiliśmy.  Szkoda tylko, że brakło czasu na zwiedzanie Wąwozu Myśliborskiego, który jest wyjątkowy.

zdjęcia


K. Orligóra , A. Adamus

Pokaż nam język

W dniu 30.03.2012 reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła we Wrocławiu w Półfinale Regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „Pokaż nam język”. Była to już XII edycja tego konkursu, który organizowany jest przez Wyższe Szkoły Bankowe. Tematem wiodącym tegorocznej edycji było hasło: „Czy lokalna duma = globalny podziw? Rzecz o promocji krajów i miast”

 

Półfinał regionalny odbył się w formie testu pisemnego zawierającego 100 pytań sprawdzających znajomość języka i kultury krajów anglo-, francusko- i niemieckojęzycznych oraz dodatkowo pytanie otwarte z zakresu tematycznego XII edycji konkursu.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w kategorii języka angielskiego:

  1. 1. Patryk Piżuk – kl. III A
  2. 2. Monika Rybakowska – kl. III A

oraz w kategorii języka niemieckiego:

  1. 1. Agata Oświęcimska – kl. II B
  2. 2. Jean-Marie Przedzienkowski – kl. III A
  3. 3. Agata Kaziów – kl. IIIC

Uczniowie ci uzyskali największą liczbę punktów w pisemnym teście kwalifikacyjnym organizowanym w formie testu online.

Więcej…

Czas

Bieżący czas to: