>> OFERTA EDUKACYJNA <<

>> Procedury logowania dla gimnazjalistów <<

>> Rekrutacja elektroniczna do liceum ogólnokształcącego i technikum dla gimnazjalistów <<


>> Rekrutacja 2019 (terminy,postępowanie rekrutacyjne) <<

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

w roku szkolnym 2019/2020Liceum Ogólnokształcące:

klasa politechniczna,

rozszerzenia; matematyka, informatyka lub fizyka,

język obcy do wyboru.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- matematyka i informatyka


klasa humanistyczno - dziennikarska,

rozszerzenia: język polski, historia lub Wos,

język obcy do wyboru.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- język polski i historia


klasa biologiczno-chemiczna,

rozszerzenia ; biologia, chemia

język obcy do wyboru.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- biologia i chemia


klasa geograficzno - językowa,

rozszerzenia: geografia, dwa języki obce ( język niemiecki, język angielski )

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- geografia i język angielski


klasa informatyczno - językowa,

rozszerzenia: informatyka, język angielski.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- informatyka i język angielski


Technikum w zawodzie;

technik ekonomista,

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- geografia i Wos


technik organizacji reklamy,

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- geografia i Wos


technik handlowiec,

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- geografia i Wos


technik elektronik,

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- informatyka i język angielski


technik informatyk,

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- informatyka i język angielski


technik obsługi turystycznej,

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- geografia i Wos


technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- informatyka i język angielski


Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

operator obrabiarek skrawających,

sprzedawca,

fryzjer,

kucharz,

piekarz,

cukiernik,

wędliniarz,

stolarz,

murarz-tynkarz,

mechanik pojazdów samochodowych

Czas

Bieżący czas to: