Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

W styczniu 2015 roku – 15 uczniów technikum ekonomicznego, handlowego
i informatycznego uczestniczyło w kursie kwalifikacyjnym „Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej”. Kurs został zorganizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”.
Osobą odpowiedzialną za organizację kursu - nabór uczniów, zatwierdzenie harmonogramów szkoleń oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją, była pani Elżbieta Szawłowska. Realizatorem zajęć teoretycznych i praktycznych była firma „2 x TAK OŚRODEK KSZTAŁCENIA KURSOWEGO” w Bolesławcu. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin, otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Udział uczniów był bezpłatny.

(zdjęcia)

Czas

Bieżący czas to: