Prawo jazdy kategorii T

W lutym 2015 roku – 15 uczniów technikum ekonomicznego, handlowego
i informatycznego uczestniczyła w kursie kwalifikacyjnym „Prawo jazdy kategorii T”. Kurs został zorganizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”.
Osobą odpowiedzialną za organizację kursu - nabór uczniów, zatwierdzenie harmonogramów szkoleń oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją, była pani Elżbieta Szawłowska. Realizatorem zajęć teoretycznych i praktycznych była firma „2 x TAK OŚRODEK KSZTAŁCENIA KURSOWEGO” w Bolesławcu. Udział uczniów i jednokrotne przystąpienie do egzaminu państwowego było bezpłatne. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin wewnętrzny oraz otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. W marcu uczniowie przystąpią do egzaminu państwowego – teoretycznego i praktycznego.

(zdjęcia)

Czas

Bieżący czas to: