Kurs Barista


W lutym 2015 roku – 15 uczniów technikum ekonomicznego, handlowego
i informatycznego uczestniczyło w kursie kwalifikacyjnym „Barista”. Kurs został zorganizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”.
Osobą odpowiedzialną za organizację kursu - nabór uczniów, zatwierdzenie harmonogramów szkoleń oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją, była pani Elżbieta Szawłowska. Realizatorem zajęć teoretycznych i praktycznych była firma „PABLOT Paweł Tomasik” w Jeleniej Górze. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin, otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Udział uczniów był bezpłatny.

(zdjęcia)

Czas

Bieżący czas to: