Zakończenie roku szkolnego klas III ABC, IV H, IV F.
Wasi wychowawcy, nauczyciele oraz koledzy i koleżanki z pewnością już za wami tęsknią.

Czas

Bieżący czas to: