Dnia 9 lutego na sali gimnastycznej odbył się koncert zespołu "Wyrwani z niewoli".

Czas

Bieżący czas to: