informacje o projekcie - Syntea

informacje o projekcie - Powiat Lwówecki

 

Projekt „Kompetencje i praca” w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

okres realizacji wrzesień 2017 – sierpień 2019.

 

Uczestnicy projektu

Uczniowie klas 1 i 2 technikum handlowego i informatycznego – 44 uczestników.

Działania w Projekcie

W ramach projektu uczniowie skorzystają z następujących form wsparcia:

 1. Kursy zawodowe, łączna wartość – 147 280 zł:
  • Multimedia w reklamie: 60h, 22U - 2 grupy.

  • Grafik komputerowy: 60h, 22U - 2 grupy.

  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne: 60h, 19U - 2 grupy.

  • Język angielski dla przedstawicieli handlowych: 60h, 19U - 2 grupy.

  • Kurs prawa jazdy kat. B (usługa zlecona): 25U.

  • Kurs na wózki widłowe (usługa zlecona); 10U.

 2. Staże zawodowe – 27 uczniów – stypendium stażowe – 1800 zł za 150 godzin stażu. Uczestnicy otrzymują ubezpieczenie, odzież roboczą, zwrot kosztów dojazdu.
 3. Szkoła otrzyma wyposażenie do pracowni handlowej i informatycznej na łączną kwotę – 26 700 zł.

Uczniowie będą korzystać ze wsparcia eksperckiego: Portal Aktywizacji - usługa dedykowana uczniom z projektu wchodzącym na rynek pracy.

Czas

Bieżący czas to: