WSPIERAMY OGÓLNOŚWIATOWĄ KAMPANIĘ „BIAŁA WSTĄŻKA”!!!
Od 25 listopada do 10 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim wspierać będą kampanię „Białej Wstążki”, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet oraz pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.

 


Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

KAŻDY MĘŻCZYZNA MOŻE ZAPOBIEGAĆ PRZEMOCY!!!
W przyszłym tygodniu w naszej szkole będą przypinane białe wstążki.
ZASTANÓW SIĘ CZY CHCESZ ABY I TOBIE JĄ PRZYPIĘTO…


PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA:
• Sprzeciwia się przemocy wobec kobiet.
• Protestuje przeciw traktowaniu kobiet jako obiekty seksualne.
• Nie jest obojętny na krzywdę.
• Reaguje, gdy jest świadkiem przemocowych zachowań, w tym seksistowskich dowcipów czy komentarzy.
• Nie akceptuje żadnej przemocy wobec kobiet.
• Jest przykładem dla innych mężczyzn.

Czas

Bieżący czas to: