Pliki do Praktycznej Nauki ZawoduRozporządzenie w sprawie PNZ


Regulamin praktyk zawodowych - Wyciag ze statutu ZSOiZ


PNZ - Technik Informatyk - program, regulamin,dziennik, potwierdzenie odbycia praktyki (dokumenty do pobrania)


PNZ - Technik Handlowiec - program,regulamin, dziennik, potwierdzenie odbycia praktyk (dokumenty do pobrania)


PNZ - Opiekun Medyczny - program, wzór umowy, dziennik, regulamin praktyk, potwierdzenie odbycia praktyk (dokumenty do pobrania)