Jak skonfigurować system Windows XP do uruchamiania w stanie „czystego rozruchu”

 

Jeśli komputer nie jest uruchamiany normalnie lub podczas uruchamiania komputera występują błędy, których nie można zidentyfikować, można wykonać tak zwany czysty rozruch. W ramach tej operacji komputer jest uruchamiany przy użyciu minimalnego zestawu sterowników i programów startowych. Może to pomóc w rozwiązaniu problemu.

Po skonfigurowaniu systemu Windows XP do korzystania z czystego rozruchu niektóre programy mogą działać w nieoczekiwany sposób. Po przywróceniu normalnego typu uruchamiania systemu Windows XP programy działają poprawnie.

Istnieją dwie metody uruchomienia systemu Windows XP przy użyciu czystego rozruchu:

Należy zacząć od pierwszej metody. Jeśli ta metoda nie zadziała i użytkownik ma doświadczenie z metodami zaawansowanymi, należy wypróbować drugą metodę.

Metoda 1. Pomoc z przewodnikiem

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem instalowania i używania Pomocy z przewodnikiem:

Metoda 2. Ręczne uruchomienie systemu Windows XP przy użyciu czystego rozruchu (tylko dla użytkowników zaawansowanych)

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną.

Aby ręcznie uruchomić system Windows XP przy użyciu czystego rozruchu, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Ponowne uruchomienie narzędzia konfiguracji systemu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Narzędzie konfiguracji systemu.

Krok 2. Skonfiguruj opcje uruchamiania selektywnego

 1. W oknie Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchomienie selektywne.
 2. Kliknij pole wyboru Przetwarzaj plik System.ini, aby je wyczyścić.
 3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Przetwarzaj plik System.ini.
 4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Załaduj elementy startowe. Upewnij się, że są zaznaczone opcje Załaduj usługi systemowe i Użyj oryginalnego pliku BOOT.INI.
 5. Kliknij kartę Usługi.
 6. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 7. Kliknij pozycję Wyłącz wszystko, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.

Krok 3. Zaloguj się do systemu Windows

 1. Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się do systemu Windows.
 2. Gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat, kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Nie pokazuj tego komunikatu lub uruchom narzędzie konfiguracji systemu podczas uruchamiania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi

Krok 4. Opcjonalny krok pozwalający wyłączyć funkcje

Jeśli czysty rozruch rozwiązał problem, nie trzeba wykonywać tego kroku.

Ważne Jeśli problem nie został rozwiązany i trzeba wykonać ten krok, spowoduje on trwałe usunięcie wszystkich punktów przywracania z komputera. Funkcja Przywracanie systemu używa punktów przywracania do przywrócenia starszego stanu komputera. Po usunięciu punktów przywracania przywrócenie systemu Windows do wcześniejszego stanu jest niemożliwe.

Wykonanie tej czynności powoduje tymczasowe wyłączenie funkcji firmy Microsoft, takich jak Plug and Play, obsługa sieci, rejestracja zdarzeń i raportowanie błędów.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Narzędzie konfiguracji systemu.
 2. Kliknij kartę Ogólne, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Załaduj usługi systemowe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.

Jeśli te czynności pozwoliły uruchomić komputer w stanie czystego rozruchu, to koniec pracy. Jeśli te czynności nie pomogły, przejdź do sekcji „Następne kroki”. Jeśli trzeba przywrócić komputer do stanu normalnego uruchamiania, przejdź do sekcji „Procedura konfigurowania stanu normalnego uruchamiania systemu Windows”.

Procedura konfigurowania stanu normalnego uruchamiania systemu Windows

Po użyciu czystego rozruchu w celu rozwiązania problemu można wykonać te czynności w celu skonfigurowania systemu Windows XP do uruchamiania normalnego.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchomienie normalne – załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.