Etap startu sytemu operacyjne Windows (2000, XP, 2003) składa się z 8 etapów:

się główny rekord rozruchowy oraz tablica partycji, informacje w nich zawarte

umożliwiają wczytanie plików systemowych oraz opisują fizyczne rozmieszczenie plików

na dysku twardym.

z trybu rzeczywistego w do trybu wirtualnego 32 - bitowego, a następnie

uruchamia sterowniki minisystemu.

na dysku twardym systemów operacyjnych znajdujących się w pliku BOOT.INI

oraz daje możliwość wyboru uruchomienia dowolnego z nich.

oraz stworzenie listy zainstalowanych urządzeń

Ntoskernl.exe zawierający jądro systemu.

nad komputerem zostaje przekazana systemowi operacyjnemu.

W tym etapie wykonywane są następujące czynności: