Excel

Wymagania teoretyczne. Udzielenie odpowiedzi na pytania:

1.       Co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego on służy?

2.       Co to jest komórka i czym się ona charakteryzuje?

3.       Co może zawierać komórka (jakie dane)?

4.       Jakie są podstawowe klawisze edycyjne do wprowadzania i poprawiania danych?

5.       Jak uruchomić program Excel?

6.       Jak wygląda główne okno programu i jaka jest jego ogólna budowa i ekran roboczy?

7.       Co to jest skoroszyt i jaka jest jego budowa?

8.       Co to jest arkusz i jaka jest jego budowa?

9.       Co to jest arkusz roboczy i jaka jest jego budowa?

10.   Co to jest Menu programu i jak się z niego korzysta?

11.   Co to jest Asystent pomoc i jak się z niego korzysta?

12.   Jak się otwiera i zamyka skoroszyt?

13.   Jak się poruszamy po arkuszu?

14.   Jak zaznaczamy komórki?

15.   Jak wprowadzamy i poprawiamy dane?

16.   Jak się operuje danymi? (kopiowanie, przenoszenie, serie itp.)

17.   Jak redagujemy dane?

18.   Jakie są proste formuły oraz funkcje i jak z nich korzystać?

19.   Jak się formatuje dane?

20.   Co to jest adresacja i jakie są rodzaje adresów oraz jak się nimi posługiwać?

21.   Jak się kopiuje formuły?

22.   Co to jest kreator funkcji?

23.   Jak się tworzy wykresy oraz jak się nimi posługiwać, tworzyć i modyfikować?

24.   Jak wstawić inne dane do arkusza np. obrazek?

25.   Jak wzbogacić arkusz?

26.   Czy Excel współpracuje z innymi programami?

27.   Jakie inne możliwości ma Excel  (np. tworzenie prostych baz danych)?

28.   Jak wykonać obliczenia (warianty)?

29.   Co to są listy argumentów?

30.   Jak sortować dane?

31.  Co to jest tabela przestawna?

32. Co to są makropolecenia?

33. Na czym polega współpraca z innymi programami?

34. Co to jest importowanie i eksportowanie danych?

35. Na czym polega filtrowanie i sortowanie danych?

36. Jak tworzymy wykresy na podstawie danych z arkusza?

37. Jak wykorzystujemy funkcje do obliczeń?

38. Co to jest formatowanie warunkowe?

39. Co to jest blokowanie okienek?

40. Jakie są typy wykresów?