Instalacja wielosystemowa

System Windows 2000 Professional może być skonfigurowany w kombinacji z innymi

systemami operacyjnymi, takimi jak Windows 2000 Server, Windows NT, Windows 95,

Windows 98, Windows 3.x, MS-DOS i OS/2. W tej części omówione są sposoby

instalacji Windows 2000 Professional jako jednego z kilku konfiguracji zawierającej następujące systemy:

Windows NT 3.51/4.0

Windows 95 lub Windows 98

MS-DOS lub Windows 3.x

Uwaga W konfiguracji wielosystemowej zawierającej Windows 2000 Professional

każdy system operacyjny musi znajdować się w osobnej partycji.

Kwestie dotyczące konfiguracji wielosystemowych

Przy tworzeniu konfiguracji wielosystemowej należy wziąć pod uwagę kwestie omówione

w tabeli 6.4. Kombinacja systemów Kwestie do rozważenia operacyjnych Windows 2000

Systemy operacyjne muszą być zainstalowane na osobnych partycjach. Do Windows

i Windows NT 4.0 NT 4.0 należy zastosować Service Pack 4. Aplikacje należy zainstalować

przy użyciu jednego, a następnie drugiego systemu operacyjnego. Windows 2000 Systemy

operacyjne muszą być zainstalowane na osobnych partycjach. i Windows 95 Aplikacje

należy zainstalować przy użyciu jednego, a następnie drugiego systemu operacyjnego.

Partycja aktywna powinna być sformatowana jako FAT16. Windows 2000 Systemy operacyjne

muszą być zainstalowane na osobnych partycjach. i Windows 98 Aplikacje należy zainstalować

przy użyciu jednego, a następnego drugiego systemu operacyjnego. Partycja aktywna powinna

być sformatowana jako FAT16 lub FAT32. Windows 2000 Systemy operacyjne muszą być

zainstalowane na osobnych partycjach. i Windows 3.x Aplikacje należy zainstalować przy

użyciu jednego, a następnie drugiego systemu operacyjnego. Partycja aktywna powinna

być sformatowana jako FAT16. Windows 2000 Systemy operacyjne muszą być zainstalowane

na osobnych partycjach. i MS-DOS Aplikacje należy zainstalować przy użyciu jednego,

a następnie drugiego systemu operacyjnego. Partycja aktywna powinna być sformatowana jako FAT16.

W przypadku konfiguracji zawierającej systemu Windows 2000 wraz z Windows NT, Windows 95

lub Windows 98 aplikacje należy zainstalować przy użyciu obu systemów operacyjnych.

W ten sposób aplikacje zostaną dopisane do obu rejestrów.

Kwestie dotyczące systemu plikowego

W konfiguracji wielosystemowej każdy system operacyjny może stosować jeden lub więcej systemów

plikowych. Systemy stosujące ten sam system plikowy mogą mieć dostęp do tych samych woluminów.

Więcej informacji o NTFS i FAT znajduje się w rozdziale „Systemy plikowe”.

Należy pamiętać, że:

Partycje NTFS nie są dostępne z Windows 95, Windows 98, Windows 3.ani MS-DOS.

Komputer posiadający system Windows 2000, Windows NT, Windows 95 lub Windows 98

może czytać długie nazwy plików w woluminie FAT16.

 

Konfiguracje wielosystemowe zawierające Windows 2000 Professional

W tej części omówiony jest proces tworzenia konfiguracji wielosystemowej w przypadku, gdy system

Windows 2000 Professional jest uruchamiany z MS-DOS. Bootsect.dos jest plikiem o atrybutach:

ukryty, systemowy i tylko do odczytu. Jest on używany przez Ntldr w przypadku, gdy komputer

jest skonfigurowany dla uruchomienia systemów MS-DOS, Windows 3.i Windows 95/98.

Jeśli istnieje system operacyjny oparty na MS-DOS, to instalator Windows 2000 kopiuje sektor startowy

z partycji aktywnej do Bootsect.dos i zastępuje istniejący sektor startowy w partycji

aktywnej własnym sektorem startowym.

Po uruchomieniu komputera aktywna partycja zawierająca kod sektora startowy uruchamia

Ntldr, który ładuje i wyświetla ekran początkowego ładowania z pliku Boot.ini. Na tym ekranie

użytkownik wybiera uruchomienie Windows 2000 Professional lub alternatywnego systemu operacyjnego.

Jeśli wybrano system operacyjny inny niż Windows 2000 Professional lub Windows NT 3.51/4.0,

to Ntldr załaduje plik Bootsect.dos i przekaże mu kontrolę w celu załadowania drugiego systemu operacyjnego.

Konfiguracja wielosystemowa zawierająca MS-DOS

Instalacja MS-DOS jest zalecana przed instalacją systemu Windows 2000 Professional.

W przeciwnym przypadku sektor startowy zostałby zastąpiony sektorem startowym MS-DOS

i uruchomienie Windows 2000 Professional byłoby niemożliwe.

Jeśli już zainstalowano system Windows 2000 Professional, to można zainstalować MS-DOS

na drugiej partycji, a następnie odtworzyć sektor startowy Windows 2000 za pomocą Awaryjnego

dysku naprawczego (ERD).

Konfiguracja wielosystemowa zawierająca Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0.

System Windows 95/98 należy zainstalować przed instalacją systemu Windows NT lub Windows 2000,

ponieważ w niektórych przypadkach Windows 95 i Windows 98 zastępują sektor startowy

Windows 2000 Professional własnym sektorem startowym.

Konfiguracja wielosystemowa zawierająca Windows 2000 Professional, Windows NT, Windows 95/98 i MS-DOS

W tym przypadku systemy należy zainstalować w osobnych partycjach w następującej kolejności:

MS-DOS

Windows 95/Windows 98

Windows NT

Windows 2000 Professional

Do istniejącej konfiguracji wielosystemowej zawierającej Windows 2000 Professional i MS-DOS

można dodać Windows 95 lub Windows 98.

Aby zainstalować system Windows 95/98 po instalacji MS-DOS, należy:

1.

Wybrać Zamknij system w menu Start.

2.

Wybrać opcję Uruchom ponownie i kliknąć OK. Pojawi się ekran początkowego ładowania.

3.

Z listy systemów operacyjnych do uruchomienia wybrać MS-DOS.

4.

Zainstalować system Windows 95 lub Windows 98 w osobnej partycji, postępując według procedury standardowej.

Po instalacji systemu Windows 95/98 należy zrestartować komputer. W przypadku systemu Windows 95

konieczne jest uruchomienie procesu naprawy Windows 2000 Professional i zastąpienie sektora startowego

Windows 95 sektorem startowym Windows 2000. Na ekranie początkowego ładowania Windows 2000

możliwy jest wybór Windows 2000 Professional lub MS-DOS. Wybór MS-DOS spowoduje uruchomienie

Windows 95 lub Windows 98.