Instalowanie aktualizacji systemu Windows

Aby system Windows instalował ważne aktualizacje, gdy tylko staną się dostępne, należy włączyć aktualizacje automatyczne. Ważne aktualizacje zapewniają istotne korzyści, takie jak większe bezpieczeństwo i niezawodność. System Windows można także ustawić, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje, które mogą rozwiązywać problemy niekrytyczne i dodatnio wpływać na jakość pracy z komputerem. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane ani instalowane automatycznie.

Jeśli funkcja automatycznego aktualizowania nie zostanie włączona, należy regularnie sprawdzać, czy są nowe aktualizacje.

Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje systemu Windows

1.      Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Windows Update.

2.      W lewym okienku kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla komputera.

3.      Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek aktualizacje, kliknij łącze Zainstaluj aktualizacje. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 

Aby zainstalować sterowniki i inne aktualizacje opcjonalne

Aby zainstalować aktualizacje opcjonalne, trzeba je przejrzeć, a następnie zaznaczyć wybrane pozycje na liście aktualizacji znalezionych przez system Windows dla danego komputera. Aktualizacje opcjonalne nie są instalowane automatycznie.

1.      Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Windows Update.

2.      W lewym okienku kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla komputera.

3.      Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek aktualizacje, kliknij łącze Wyświetl dostępne aktualizacje.

4.      Zaznacz żądane aktualizacje opcjonalne, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.