Instalowanie programu

 

Programy i funkcje dostępne w systemie Windows umożliwiają wykonywanie wielu działań,

ale zazwyczaj użytkownicy instalują inne programy.

Sposób dodawania programu zależy od lokalizacji jego plików instalacyjnych.

Zazwyczaj programy są instalowane z dysku CD lub DVD, z Internetu lub z sieci.

 

Aby zainstalować program z dysku CD lub DVD

·         Włóż dysk do napędu w komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Wiele programów instalowanych z dysków CD lub DVD będzie automatycznie próbowało uruchomić

kreatora instalacji. W takich przypadkach zostanie wyświetlone okno dialogowe Autoodtwarzanie

i użytkownik będzie mógł wybrać uruchomienie kreatora.

Jeśli instalacja programu nie rozpoczyna się automatycznie, należy zapoznać się z informacjami

dostarczonymi z programem. Informacje te będą prawdopodobnie obejmowały instrukcję ręcznej

 instalacji programu. Jeśli nie można uzyskać dostępu do informacji o programie, można również

 przejrzeć dysk i otworzyć plik instalacyjny programu, zazwyczaj nazwany Setup.exe lub Install.exe.

Aby zainstalować program z Internetu

1.      W przeglądarce sieci Web kliknij łącze do programu.

2.      Wykonaj jedną z następujących czynności:

o        Aby zainstalować program natychmiast, kliknij przycisk Otwórz lub Uruchom i postępuj

zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit

o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

o        Aby zainstalować program później, kliknij przycisk Zapisz i pobierz plik instalacyjny na komputer.

Aby zainstalować program z pobranego pliku instalacyjnego, kliknij dwukrotnie ten plik i postępuj

zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze,

ponieważ przed rozpoczęciem instalacji można przeskanować plik instalacyjny w poszukiwaniu wirusów.

Uwaga

Uwaga

W przypadku pobierania i instalowania programów z Internetu należy upewnić się, że można zaufać

wydawcy programu oraz udostępniającej go witrynie sieci Web.

Aby zainstalować program z sieci

Jeśli komputer jest podłączony do sieci udostępniającej programy do dodania (takiej jak wewnętrzna sieć

w organizacji), można zainstalować te programy, korzystając z Panelu Sterowania.

1.      Otwórz aplet Uzyskaj programy, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania,

2.      Programy, a następnie klikając polecenie Uzyskaj programy.

3.      Wybierz program z listy, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

4.      Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit

o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.