Jak może zalogować się do komputera z systemem Windows XP użytkownik,

który nie pamięta hasła lub którego hasło wygasło

 

Użytkownik, który nie pamięta hasła lub którego hasło wygasło, nie może zalogować się do komputera, póki hasło nie zostanie zresetowane. W tym artykule omówiono krok po kroku kilka

metod, których można użyć do zresetowania hasła, aby umożliwić ponowne zalogowanie się do komputera. Odniosą one skutek pod warunkiem jednak, że użytkownik lub inna osoba znają

hasło do innego konta użytkownika na tym komputerze lub został wcześniej utworzony dysk resetowania hasła dla tego komputera. W przeciwnym wypadku, niestety, konieczna będzie

ponowna instalacja systemu Windows XP i wszystkich pozostałych programów, które były zainstalowane na tym komputerze, aby móc ponownie z niego korzystać. Jest to spowodowane

ustawieniami bezpieczeństwa. Gdyby było inaczej, każdy mógłby resetować hasła na komputerach innych osób, by uzyskać dostęp do informacji prywatnych.

W celu zalogowania się do komputera można spróbować skorzystać z następujących metod. Instrukcje zapewniają wskazówki dotyczące każdego kroku i umożliwiają sprawdzenie, czy problem został rozwiązany.

Metoda 1: Użycie dysku resetowania hasła

System Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Na ekranie logowania systemu Windows XP kliknij nazwę użytkownika, której chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga: Może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Czy nie pamiętasz hasła? Możesz kliknąć przycisk „?” , aby zobaczyć wskazówkę dotyczącą hasła. Możesz również użyć dysku resetowania hasła. Wpisz hasło ponownie. Zwróć uwagę, aby odpowiednio użyć wielkich i małych liter.

 1. Kliknij łącze użyć dysku resetowania hasła.
 2. W oknie dialogowym Kreator resetowania hasła kliknij przycisk Dalej.
 3. Włóż dysk resetowania hasła do stacji CD, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wpisz nowe hasło w polu Wpisz nowe hasło, a następnie wpisz je powtórnie w polu Wpisz hasło ponownie, aby je potwierdzić.
 5. W polu Wpisz nową wskazówkę dotyczącą hasła wpisz wskazówkę do tego hasła, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie ponownie spróbuj zalogować się do systemu Windows XP.

System Windows XP Professional w domenie

 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. W oknie dialogowym System Windows — Zapraszamy! naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE.
 3. W oknie dialogowym Logowanie do systemu Windows kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Logowanie nieudane kliknij kolejno przyciski Resetuj i Dalej.
 5. Włóż dysk resetowania hasła do stacji CD, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wpisz nowe hasło w polu Wpisz nowe hasło, a następnie wpisz je powtórnie w polu Wpisz hasło ponownie, aby je potwierdzić.
 7. W polu Wpisz nową wskazówkę dotyczącą hasła wpisz wskazówkę do tego hasła, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie ponownie spróbuj zalogować się do systemu Windows XP.

Metoda 2: Logowanie się z uprawnieniami administratora w celu zresetowania hasła

System Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional

 1. Zaloguj się jako administrator.
  1. Ponownie uruchom komputer.
  2. Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+ALT+DELETE dwa razy, a następnie wpisz nazwę konta administratora.
  3. W polu Hasło wpisz hasło administratora i kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Jeżeli skonfigurowano puste hasło administratora, nie należy wpisywać hasła przed kliknięciem przycisku OK.
 1. Zresetuj hasło.

 .        Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz control userpasswords2, a następnie kliknij przycisk OK.

  1. Kliknij konto użytkownika, którego hasło chcesz zresetować, a następnie kliknij przycisk Resetuj hasło.
  2. Wpisz nowe hasło w polu Nowe hasło, wprowadź je ponownie w polu Potwierdź nowe hasło i kliknij przycisk OK.
  3. Ponownie uruchom komputer i jeszcze raz spróbuj zalogować się do systemu Windows XP.

System Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional w grupie roboczej

 1. Zaloguj się jako administrator.

a.      Ponownie uruchom komputer, a po zakończeniu automatycznego testu po włączeniu zasilania komputera (POST, Power On Self Test) naciśnij klawisz F8.

  1. W menu Menu opcji zaawansowanych systemu Windows przy użyciu strzałek wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Wybierz opcję Microsoft Windows XP edition, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga: W tym kroku edition to opis odpowiedniego wydania systemu operacyjnego Windows.
  3. Na ekranie Aby rozpocząć, kliknij swoją nazwę użytkownika kliknij opcję Administrator i wpisz hasło administratora.
  4. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie kliknij przycisk Tak.
 1. Zresetuj hasło.

 .        Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  1. Kliknij opcję Konta użytkowników, a następnie kliknij konto użytkownika, do którego chcesz zresetować hasło.
  2. Kliknij przycisk Zmień hasło, a następnie wpisz nowe hasło.

Uwaga: Aby zrezygnować z hasła, należy kliknąć przycisk Usuń hasło, a następnie kontynuować od kroku „e” .

c.                  Kliknij przycisk Zmień hasło.

  1. Ponownie uruchom komputer i jeszcze raz spróbuj zalogować się do systemu Windows XP.

System Windows XP Professional w domenie

 1. Zaloguj się jako administrator.
  1. W oknie dialogowym System Windows - Zapraszamy! naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie wprowadź nazwę konta administratora.
  2. W polu Hasło wpisz hasło administratora i kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Jeżeli skonfigurowano puste hasło administratora, nie należy wpisywać hasła przed kliknięciem przycisku OK.
 1. Zresetuj hasło.

 .         Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie compmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.

  1. W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem (lokalne) rozwiń gałąź Użytkownicy i grupy lokalne.
  2. Kliknij folder Użytkownicy, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij konto użytkownika, do którego chcesz zresetować hasło.
  3. Kliknij kolejno opcje Ustawianie hasła i Kontynuuj.
  4. Wpisz nowe hasło w polu Nowe hasło, wpisz je ponownie w polu Potwierdź hasło i kliknij przycisk OK dwa razy.
  5. Ponownie uruchom komputer i jeszcze raz spróbuj zalogować się do systemu Windows XP.