Panel sterowania - aplikacja systemowa w systemach operacyjnych Microsoft Windows, gromadząca w jednym miejscu narzędzia do ustawiania i zmiany parametrów systemu operacyjnego.

Panel sterowania umożliwia zarządzanie różnymi kategoriami sprzętu, usług i programów oraz kontami użytkowników. Zmiany tu wprowadzone zwykle dotyczą całego systemu i są istotne dla jego sprawnego działania.

W 32-bitowych systemach Windows Panel sterowania jest dostępny z menu "Start", ale możliwe są też inne sposoby jego uruchomienia, jak dodanie ikony na pulpicie lub w folderze specjalnym "Mój komputer" Ikonę można dodać jako skrót do pliku control.exe, ale można skorzystać też z faktu, że Panel sterowania jest traktowany jako folder specjalny i ma swój identyfikator GUID{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}. Dodanie identyfikatora we właściwej sekcji rejestru spowoduje wyświetlenie ikony folderu specjalnego bez znaczka skrótu. Identyfikatora można też użyć do wydania polecenia ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}, gdzie pierwszy identyfikator to GUID folderu "Mój komputer".

W Microsoft Windows XP wprowadzono dwa interfejsy Panel sterowania – widok klasyczny i widok kategorii, uproszczony pod kątem łatwiejszego opanowania przez początkującego użytkownika. Widok kategorii zorganizowano jednak niekonsekwentnie – większość apletów jest widoczna w głównej części okna, ale niektóre aplety są dostępne tylko z menu "Zobacz także" na bocznym pasku. Podział na kategorie jest niejednoznaczny – nazwy kategorii mogą być mylące, poza tym niektóre aplety pojawiają się w kilku kategoriach. W warunkach awarii liczy się możliwość szybkiej i jednoznacznej reakcji, co sprzyja wyborowi widoku klasycznego Panelu sterowania.

W 32-bitowych wersjach Windows zawartość pliku INI zostaje przeniesiona do rejestru Windows. Poszczególne aplety są dostępne w menu kontekstowym obiektów, których konfiguracji służą, można też je uruchamiać samodzielnie, we wcześniejszych wersjach Windows wymagało to samodzielnego dodania skojarzenia rozszerzenia CPL z plikiem CONTROL.EXE.

Wydanie polecenie control powoduje uruchomienie pliku control.exe i wyświetlenie głównego okna Panelu sterowania. Polecenie control obsługuje parametry wiersza poleceń. Jako parametry mogą być podane nazwy apletów *.cpl lub słowa kluczowe, różne w zależności od wersji Windows. Polecenie z parametrem uruchamia bezpośrednio jeden z apletów bez otwierania głównego okna Panelu.