Wymagania teoretyczne – program MS Access

 

 

1.      Co to jest MS Access i do czego on służy? Jakie są możliwości programu?

2.      Co to jest baza danych i jakie jest jej zastosowanie?

3.      Co jest podstawowym elementem bazy danych?

4.      Co to jest tabela i z czego się ona składa?

5.      Co to są pola i co się w nich znajduje?

6.      Co to jest rekord i co on może zawierać?

7.      Co to są raporty i do czego one służą?

8.      Jakie są rodzaje raportów i czym się one charakteryzują?

9.      Co to jest formularz i do czego on służy?

10.  Jakie są typy formularzy?

11.  Czy się charakteryzują formularze: kolumnowy, tabelaryczny, główny z podrzędnymi?

12.  Co to jest kwerenda i do czego ona służy?

13.  Jakie są grupy kwerend i czym się one charakteryzują?

14.  Co to jest klucz podstawowy i jaka jest jego rola w bazie danych?

15.  Co to są relacje i jakie są ich rodzaje?

16.  Czym charakteryzują się poszczególne relacje?

17.  Jak stworzyć prostą tabelę?

18.  Jakie są etapy projektowania baz danych?

19.  Co to jest relacyjna baza danych?

20.  Co to jest klucz obcy w bazie danych?

21.  Jakie są znane powszechnie zastosowania baz danych?

22.  Jakie są typy pól?

23.  Co to są szablony i kreatory w MS Access i do czego one służą?

24.  Co to są tagi inteligentne i jakie jest ich zastosowanie?

25.  Co to jest DBMS i jakie są jego możliwości?