Program PowerPoint – zakres wymagań

 

1.      Co to jest MS PowerPoint i do czego on służy?

2.      Co to jest prezentacja i z czego się ona składa?

3.      Co to jest slajd i co może on zawierać?

4.      Na ile sposobów można utworzyć nową prezentację? Opisz krótko te sposoby.

5.      Co w praktyce daje nam istnienie kreatorów prezentacji?

6.      Co w praktyce daje nam istnienie szablonów?

7.      W jaki sposób możemy oglądać istniejącą prezentację? Opisz minimum jedną metodę.

8.      Jak dodajemy nowy slajd?

9.      Jak dokonać zmiany kolejności slajdów?

10.  Jak ustalić lub zmienić tło slajdu?

11.  Jak usunąć slajd?

12.  Jak dodać tekst do slajdu?

13.  Jak wstawić rysunki do prezentacji?

14.  Jak dodać wykres do prezentacji?

15.  Jak wstawić tabelę programu MS Word?

16.  Jak zaznaczamy obiekty w MS PowerPoint?

17.  Jak grupujemy i rozgrupujemy obiekty?

18.  Jak formatujemy obiekty?

19.  Jak dokonać animacji tekstów i obiektów?

20.  Jak zarządzać czasem wyświetlania pokazu slajdów?

21.  Jak wykonać nawigację w prezentacji?