Zakres wymagań z grafiki i CorelDraw

 

1.    Co to jest grafika komputerowa i jaki jest jej zakres zastosowania? (min 3)

2.    Jak jest sklasyfikowana grafika? Krótka scharakteryzuj każdą grupę.

3.    Co to jest grafika rastrowa?

4.    Co to jest grafika wektorowa?

5.    Na czym polega różnica między grafiką rastrową i wektorową? Podaj istotne wady i zalety.

6.    Co to jest piksel?

7.    Co to jest raster?

8.    Co to jest DPI?

9.    Wyjaśnij na czym polega model kolorów RGB?

10.          Co to są trzy współrzędne koloru?

11.          Jakie są inne modele kolorów? Scharakteryzuj je i podaj zastosowanie.

12.          Wyjaśnij symbole literowe w modelach kolorów: RGB, CMYK, HSV.

13.          Wymień po 3 programy, podając ich prawidłowe i pełne nazwy, do obsługi grafiki rastrowej i wektorowej.

14.          Co to jest MS Paint i do czego on służy?

15.          Co to jest CorelDraw i do czego on służy?

16.          Porównaj MS Paint z CorelDraw.

17.          Scharakteryzuj możliwości programu CorelDraw.

18.          Jakie obiekty możemy w CorelDraw narysować w prosty sposób? Opisz technikę ich rysowania.

19.          Na czym polegają transformacje obiektów w CorelDraw?

20.          Opisz metody wstawiania tekstu w CorelDraw.

21.          Co to są Krzywe Béziera i do czego ona służą?

22.          Wymień i opisz efekty jakie można wykonać w CorelDraw?

23.          Co to są narzędzia interakcyjne i do czego ona służą?

24.          Jak wypełnić obiekt kolorem lub deseniem?

25.          Co to są warstwy w CorelDraw i do czego one służą?

26.          Do czego służy menedżer obiektów?

27.          Co to jest Siatka i do czego ona służy?

28.          Co to jest Precyzyjne rysowanie i na czym ono polega?

29.          Co to jest Obszar roboczy w CorelDraw?

30.          Co to są prowadnice w CorelDraw i do czego one służą?